♦ DÒNG SẢN PHẨM HD-TVI THẾ HỆ MỚI TURBO 3.0 Hikvision giới thiệu dòng sản phẩm HD-TVI TURBO 3.0 có nhiều đột phá về công nghệ: 1. Công nghệ nén H.264+ : cho